Slovníček vojenských zkratek a slov č.2

 

Jelikož byl minulý článek, který se týkal vojenských zkratek a slov poměrně oblíbený, a setkal se s kladnou kritikou, rozhodl jsem se sepsat další seznam slov, se kterými se často setkáte v historii druhé světové války, dnes začínáme sérii hodností a opět zmíníme první ty německé. Jsou zde rozebrány pouze pozemní vojska.

Wehrmacht (Pozemní armáda)

MUŽSTVO

 Schütze – střelec
Oberschütze – vrchní střelec
Gefreiter – svobodník
Obergefreiter – desátník
Stabsgefreiter – četař

 PODDŮSTOJNÍCI

Unteroffizier – rotný
Unterfeldwebel – rotmistr
Feldwebel – šikovatel
Oberfeldwebel – vrchní šikovatel
Stabsfeldwebel – štábní šikovatel

NIŽŠÍ DŮSTOJNÍCI

 Leutnant – poručík
Oberleutnant – nadporučík
Hauptmann – kapitán

 VYŠŠÍ DŮSTOJNÍCI

 Major – major
Oberstleutnant – podplukovník
Oberst – plukovník

 GENERÁLOVÉ
 Generalmajor – generálmajor
Generalleutnant – generálporučík
General der /Infanterie, Panzertruppe…./ – generál zbraní ..
Generaloberst – generálplukovník
Generalfeldmarschal – generál polní maršál

Waffen SS (Zbraně SS)

Zde je to jednoduché, před každou hodnost zmíněnou výše přidejte SS- a již máte označení pro vojáka, který patří mezi složky Waffen SS. 

GENERÁLOVÉ

SS-Oberstgruppenführer – generálplukovník
SS-Obergruppenführer –  generál
SS-Gruppenführer –  generál poručík
SS-Brigadeführer – generálmajor

VYŠŠÍ DŮSTOJNÍCI
SS-Oberführer – plukovník (generál)
SS-Standartenführer – plukovník
SS-Obersturmbannführer – podplukovník
SS-Sturmbannführer – major
NIŽŠÍ DŮSTOJNÍCI

SS-Hauptsturmführer – kapitán
SS-Obersturmführer – nadporučík
SS-Untersturmführer – poručík
SS-Sturmscharführer – podporučík (po 12 letech služby)
SS-Standartenoberjunker – důstojník, čekatel
SS-Hauptscharführer –  podporučík

 PODDŮSTOJNÍCI

SS-Oberscharführer – praporčík
SS-Standartenjunker –  důstojník, čekatel
SS-Scharführer – rotný (seržant)
SS-Junker – důstojník, čekatel

MUŽSTVO

SS-Unterscharführer –  četař
SS-Rottenführer – desátník
SS-Sturmmann –  svobodník
SS-Oberschütze –  starší vojín
SS-Schütze – vojín

zdroj: ???

Komentáre