Dneska se podíváme na několik zajímavých událostí, které se staly během druhé světové války.

 

Operace  Himmler

Německou operaci Himmler, přepadení vysílačky v Gliwicích (tehdy Gleiwitz v Horním Slezsku, které patřilo Německu), provedla 31. srpna 1939 speciální skupina příslušníků SS převlečených do polských uniforem. Poté útočníci vysílali výzvu v polštině k boji proti Němcům. Na místě přepadení zanechali těla vězňů z koncentračního tábora Dachau, které zastřelili a převlékli do polských uniforem. Přepadení bylo zorganizováno Reinhardem Heydrichem a Heinrichem Müllerem, velitelem gestapa. Aby celá akce vypadala důvěryhodněji, byl na vysílací stanici přivezen Franciszek Honiok, Němec, který pomáhal polským lidem a byl den před tím zatčen gestapem. Byl přinucen převléci se tak, aby vypadal jako Polák. Poté byl usmrcen injekcí a postřelen tak, aby to vypadalo, že padl v boji.

Gleiwitz
Gleiwitz

Celá akce měla vyvolat dojem, že následující útok na Polsko je odvetou za toto přepadení a že tudíž Německo není agresorem (tzv. operace pod falešnou vlajkou).

 

Projekt Fugo

Na podzim 1944 byly vymyšlena balónová taktika. Šlo o kulové balony z rýžového papíru, impregnovaného hmotou na bázi škrobu. Měly objem 538 m3 a nesly trhavou pumu o 15 kg a několik malých zápalných. Důmyslný systém odhazování malých pytlíků s pískem a vypouštění vodíku v nevelkých dávkách (vše řízeno aneroidem a baterií) udržovaly balon v hladině okolo 10 km, kde proudil vítr příznivý k donesení balonu z Japonska na USA; tam měl časový spínač balon zničit a pumy vypustit na zem. Od listopadu 1944 do konce války bylo vysláno 9000 takových balónů, které se vyráběly masově i ve školách. Na USA jich dopadlo 285, přičemž došlo k usmrcení šesti osob.

Projekt Fugo
Projekt Fugo

Operace Barbarossa

Operace Barbarossa (německy: Unternehmen Barbarossa) bylo německé krycí jméno (předlohou pro název byl císař Fridrich I. Barbarossa) pro invazi do SSSR, která otevřela východní frontu; následující boje pak sovětská propaganda označila jako Velkou vlasteneckou válku.

Operace Barbarossa
Operace Barbarossa

Operace Mincemeat

Operace Mincemeat byl úspěšný britský dezinformační projekt podniknutý během druhé světové války.

Projekt byl součástí operace Barclay. Záměr byl rozšířit klam s cílem zakrýt invazi Spojenců do Itálie vedenou ze severní Afriky. Operace Mincemeat umožnila přesvědčit německé vrchní velení o plánovaném spojeneckém útoku na Řecko a Sardinii, namísto skutečného útoku na Sicílii roku 1943.

Major Martin William
Major Martin William

Tohoto záměru bylo docíleno přesvědčením Němců o tom, že získali čistě náhodou přísně tajné dokumenty odhalující detaily týkající se válečných plánů Spojenců. Dokumenty byly připevněny k tělu mrtvého muže, který byl vhozen do oceánu, později vyplaven na pláž v Punta Umbría ve Španělsku. Operace začala nastražením falešných dokumentů. K potvrzení úspěšnosti nastražených dokumentů bylo také užito rozluštěných depeší posílaných prostřednictvím šifrovacího stroje Enigma.

 

Operace Downfall

Operace Downfall byl americký plán na vylodění v Japonsku pro případ, že by japonská vláda odmítla i po plánovaném atomovém bombardování bezpodmínečně kapitulovat.

Operace Downfall
Operace Downfall

 

Operace Cowboy

Věrna své pověsti „Pattonových duchů“ se jedna bojová skupina 42. eskadrony, operující v prostoru obcí Schönsee, Stadlern a Eslarn, zjevila 28. dubna 1945 v Hostouni na Domažlicku, kde se zúčastnila zřejmě nejslavnější a nejznámější bojové akce Reedovy skupiny, nazvané „Operation Cowboy“, což byl krycí název pro záchranu vzácných koní ukrytých Němci v hostouňském hřebčíně před nebezpečím jejich zkázy během předpokládaných bojových operací na konci války.

Operace Cowboy
Operace Cowboy

 

Operace Létající koberec

Operace Létající koberec (anglicky: Operation Magic Carpet, známá také jako Operace Orlí křídla, anglicky: Operation On Wings of Eagles) je operace z června 1949 a září 1950 při které bylo do nově vzniklého Státu Izrael letecky přesunuto 47 000 jemenských Židů.[1] Během této tajné operace, o které se veřejnost dozvěděla až o mnoho měsíců později, bylo britskými a americkými přepravními letouny uskutečněno na 380 letů mezi jemenským Adenem a Izraelem.

Operation Magic Carpet
Operation Magic Carpet

Operace Eiche

V noci ze 12. na 13. září 1943 se povedl Benitovi Mussolinimu téměř zázračný útěk ze zajetí. Hlavní roli v něm sehrál nechvalně proslulý Otto Skorzeny.

Operace Eiche
Operace Eiche

Zdroje: Wikipedie,knihy a příbuzní

Komentáre